Добавете имот
Вашият резултат

Видове ипотечни кредити

Публикувано от im0tadm1n на 13.04.2017
| 0

Имате ли нужда от средства за закупуване на ново жилище? Или от средства за ремонт на дома, в който живеете? Ако отговорът е положителен, трябва да сте наясно какви са видовете ипотечни кредити, които могат да бъдат отпускани на физически лица, както и каква е разликата между жилищен и ипотечен кредит. Ипотечен кредит се отпуска от банката (чрез учредяване на ипотека в полза на банката), а при него за обезпечение се използва недвижим имот на кредитоискателя. Ако кредитът е обезпечен за покупка на жилище, той е жилищен. При жилищния кредит се приема имота, който ще бъде закупен, а не имот, който вече е собственост на кредитоискателя.

Кредитите за граждани, които са обезпечени с ипотека (върху жилищен или нежилищен имот, който е недвижим), се делят на целеви и нецелеви. Нецелите са за текущи нужди. В статията ще се „разгледаме“ само целевите ипотечни кредити. Те са следните:

 

Кредит за покупка

Този вид кредит се отпуска за покупка както на магазини, ателиета, гаражи, така и на къщи и апартаменти и др. видове недвижими имоти. Размерът на кредита е вариращ и зависи от:

  • Договорената вече покупна цена на имота;
  • Пазарната стойност на имота – сред основните фактори, които определят стойността му, са: местоположение и конструкция;
  • Доходите – различните банки определят платежоспособността спрямо различни критерии (могат да се включат както доходите на семейството, така и доходите, идващи от различни източници).

Обезпечение – учредява се ипотека върху имот.

 

Кредит за строеж и довършителни работи

Този вид кредит се отпуска за довършителни работи и строителни дейности, които се определят съгласно предоставената от кредитоискателя документация. Кредитът може да бъде в различен размер. Условията, при които се определя размерът, са: стойност на строителните дейности; доход; пазарна стойност на имота, служещ за обезпечение.

Обезпечение – договорна ипотека върху недвижим имот.

 

Кредит за ремонт

Този вид кредит се отпуска за финансиране на ремонтни дейности. Не е изключено да се изискват документи (или снимков материал), които да удостоверят разходите за извършените дейности. Размерът на кредита варира в зависимост от различни фактори: доход; стойност на строителните дейности; пазарна стойност на имота, служещ за обезпечение.

Обезпечение – договорна ипотека върху недвижим имот.

 

Кредит за рефинансиране

Различните банки отпускат кредити за рефинансиране, чиято цел е да помогнат на потребителите да изплатят заемите си към други банки.

 

Кредити за българи в чужбина

Тези кредити се отпускат на българи, които се намират (работят и/или живеят) извън територията на страната.

Размерът на кредита варира в зависимост от банката – някои банки поставят максимална горна граница, а други – не. Срокът на кредита е между 15 и 35 години, а процентът на кредитиране обикновено е между 65% и 85% от стойността на имота. 

За отпускане на този вид кредит е нужно да се посочи лице за контакт в България.

Обезпечение – ипотека върху недвижим имот (възможно е и изискване на допълнителни обезпечения – парични средства).

 

Как се определя размерът на кредита?

Различни фактори определят размера на ипотечните кредити. Задължително е да се определи стойността на ипотеката, както и това какъв дял има отпусканият кредит в тази стойност. За целта се прави оценка на конкретния имот.

При отпускането на кредита се взима под внимание и платежоспособността на кредитоискателя. Всяка банка има свои критерии, спрямо които определя платежоспособността – разглежда се доходът на кредитоискателя, квалификацията му, семейното положение, общ семеен доход, доходите от различни източници и др.

Когато банките отпускат дългосрочни кредити, пред тях винаги има множество непредвидени рискове. Ето защо по-голямата част от тях финансират до около 80% от стойността на имота. Не е изключено обаче и финансирането да покрива изцяло стойността на имота.

След като кредитоискателят представи всички необходими документи, получава предложение за кредит. В него са описание лихвите, срокът за погасяване на заема, условията за погасяване и др.

 

Съвети при кандидатстване за кредит

Размерът на ипотечните кредити е много голям, ето защо е нужно добре да обмислите решението си. Проучете обстойно няколко различни институции, които биха ви отпуснали подобен кредит, както и условията, при които биха го направили. На базата на семейните доходи определете месечните си вноски – стремете се те да не ви затрудняват прекалено. Освен това е важно да отчетете ГПР (годишния процент на разходите), а не да се ръководите основно от ниските лихви, тъй като нерядко се оказва, че процентите на лихвите са ниски, но таксите са твърде високи.

След като вече сте получили финансиране, стремете се да изплащате всеки месец вноските си в срок. Задължително е да сте наясно с условията за забавяне на вноски – всяка банка определя такива условия.

Публикувайте отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван